Investor awareness

Promoting investment knowledge and awareness by conducting various programmes and events

शेयर भनेको के हो ?

शेयर भनेको कम्पनीको पूँजीको एउटा हिस्सा हो । शेयर खरिदबाट तँपाईलाई कम्पनीको अंशियार भई कम्पनीको लाभ/हानिमा सहभागी हुने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

साधारण शेयर भनेको के हो ?

कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरधनीहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुने रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरीएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर (Ordinary Share) भनिन्छ ।

अग्राधिकार शेयर भनेको के हो ?

कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गर्ने गरी जारी गरीएको शेयरलाई अग्राधिकार शेयर (Preference Share) भनिन्छ ।